Anabilim Dalımız

İspanyol Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı ilk kez 1986-87 döneminde eğitime başlamıştır. Kuruluş aşamasında Prof. Dr. Gül Işık ve Okt. Dr. Ricardo Campos Bloss önemli rol oynamışlardır. Prof. Dr. Ayşe Nihal Akbulut, Doç. Dr. Türkan Araz, Doç. Dr. E. Zeynep Önal ve Yard. Doç. Dr. Leman Gürlek’in farklı sürelerle ana bilim dalı başkanlığını yürüttüğü dönemlerde ana bilim dalımızda çeşitli akademik faaliyetler yapılmış, ikili anlaşmalar imzalanmış, ilk kez Erasmus Değişim Programı ile yurt dışından öğrenci kabulüne ve yurt dışına öğrenci gönderimine başlanmıştır. Doç. Dr. Rafael Carpintero Ortega, Yard. Doç. Dr. María Antonia Panizo Büyükkoyuncu ve Yard. Doç. Dr. María Jesús Horta Sanz’ın katılmasıyla güçlenen öğretim kadrosu hem donanımlı öğretim üyelerinin hem de donanımlı öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamışlardır. Türk ve İspanyol öğretim kadrosuyla güçlenen Anabilim Dalımız öğrenci sayısını arttırmış, 1995-96 döneminde Yüksek lisans eğitimi, 1998 yılında Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. 2015-2016 dönemi itibariyle hazırlık eğitimi uygulamasına geçilmiş ve lisans eğitim süresi 1+4 yıl olmuştur. Günümüzde Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli'nin başkanlığında bulunan ana bilim dalımız; uluslararası anlaşmalarını, bilimsel faaliyetlerini arttırarak sürdürmekte, donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitimiyle her geçen yıl daha fazla talep görmektedir.


VİZYON 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın vizyonu, Uluslararası ve Avrupa’yla ilişkiler çerçevesinde, İspanyolca konuşan ülkeler ve İspanya ile Türkiye arasındaki kültürler arası ilişkileri geliştirme yetisine sahip, vizyonu açık öğrenciler hazırlamak ve yetiştirmek; eğitim kadrosunca, uluslararası fonlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarla, uluslararası alanda akademik ve bilimsel düzeyi yakalamak ve bu yolla, bölüm olarak alanındaki en saygın konumu elde etmek; Erasmus değişim programı çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz anlaşmaları başarıyla yürütmek. 

MİSYON
 İstanbul Üniversitesi’nin misyonunun içindeki yerini alırken, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın misyonu, uluslararası bağlamda dünyanın en çok konuşulan ikinci dili olan ve ekonomik bağlamda dünyanın sekizinci ekonomik gücünü temsil eden bir kültürle Türkiye arasında, diller, kültürler ve disiplinler arası bir köprü vazifesini görmek ve bu çerçevede bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir. 

EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİ: 
Amaçlar: Modern teknolojilerden yararlanan, çağdaş düzeyde bir eğitim vermek. 
Hedefler: 
1- Öğrencilerin çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanan öğretim elemanlarından ders almaları 
2- Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için ders malzemelerinin geliştirilmesi ve aralarında nicelik ve nitelik açısından denge sağlanması 
3- Öğrencilerin İspanyol dilini tüm kurallarıyla tanıyıp uygulama becerisine sahip olmalarının ve İspanyol Edebiyatı hakkında derin bilgi sahibi olmalarının sağlanması 
4- Öğrencilerin İspanyolca bilgilerinden yararlanabilecekleri alanlara yönlendirilmesi