Öğrenci

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı, 1998 yılında eğitim vermeye başlamıştır. Tezli yüksek lisansını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, doktora programına başvurabilirler. Bilim Dalımız Doktora Programı derslerinde öğrencinin alanda iyice derinleşerek belirli bir konuda uzman olmasına yönelik, öğrenciyi yönlendirici, alanını seçmesine yardımcı olacak bir yol izlenir. Yüksek Lisansa göre daha serbest ve üretime dayalı bir tutumla ders dönemi tamamlanır. Doktora aşamasındaki öğrenci, dil ve edebiyat üzerine bilimsel üretimde bulunma aşamasındadır; öğrencinin programdan mezun olmak için yazacağı tezin edebiyat dünyasına yeni bir fikir sunması beklenir. İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel üretimde bulunup akademik çalışma düşünen öğrencilerin zevkle okuyacağı bir programdır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 1995 – 1996 yılında eğitim vermeye başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 8 öğretim üyesinden oluşan kadrosuyla eğitim vermeye devam etmektedir. Dört yıllık bir lisans programını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, yüksek lisans programına başvurabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayın İspanyol Dili ve Edebiyatı alanından mezun olması şart değildir ancak metinleri çözümlemek ve sunum, ödev gibi gereklilikleri yerine getirebilmek için İspanyolca bilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilimsel Hazırlık dersleriyle alan bilgisini geliştirebilir. Bilim Dalımızda Yüksek Lisans yapan öğrenci İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatını derinlemesine inceleme imkanı bulur; yazarların metinleri incelenirken edebiyat kuramları etraflıca tartışılır. Dersler inceleme ve tartışma ağırlıklı yapılır. Yalnızca dil ve edebiyat dersleri değil; bilimsel bir makale nasıl yazılır, bilimsel araştırma nasıl yapılır, kaynakça nasıl oluşturulur gibi soruların cevaplarının işlendiği ve uygulandığı dersler de yapılmaktadır. İspanyol diline, edebiyata, okuma ve araştırmaya ilgi ve sevgi duyup bunları bilimsel bir tabana dayanarak devam ettirmek isteyen öğrencilerin zevkle okuyacağı bir programdır.