Error: [ng:areq] Argument 'cmpFooterMockCtrl' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmpFooterMockCtrl&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:18988:91 assertArgFn@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:18998:12 $controller@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:27147:20 setupControllers@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:26282:45 nodeLinkFn@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:26080:48 compositeLinkFn@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:25477:23 publicLinkFn@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:25357:45 https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/disabled-app-5a914f0f69.min.js:1:29345 processQueue@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:32901:30 https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:32917:39 $eval@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:34169:28 $digest@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:33985:36 $apply@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:34277:31 done@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:28598:53 completeRequest@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:28796:15 requestLoaded@https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:28737:24 undefined https://ispanyoldili-edebiyat.istanbul.edu.tr/js/vendor-21e2c57158.min.js:30568 İstanbul Üniversitesi| Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenci

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı, 1998 yılında eğitim vermeye başlamıştır. Tezli yüksek lisansını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, doktora programına başvurabilirler. Bilim Dalımız Doktora Programı derslerinde öğrencinin alanda iyice derinleşerek belirli bir konuda uzman olmasına yönelik, öğrenciyi yönlendirici, alanını seçmesine yardımcı olacak bir yol izlenir. Yüksek Lisansa göre daha serbest ve üretime dayalı bir tutumla ders dönemi tamamlanır. Doktora aşamasındaki öğrenci, dil ve edebiyat üzerine bilimsel üretimde bulunma aşamasındadır; öğrencinin programdan mezun olmak için yazacağı tezin edebiyat dünyasına yeni bir fikir sunması beklenir. İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel üretimde bulunup akademik çalışma düşünen öğrencilerin zevkle okuyacağı bir programdır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 1995 – 1996 yılında eğitim vermeye başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 8 öğretim üyesinden oluşan kadrosuyla eğitim vermeye devam etmektedir. Dört yıllık bir lisans programını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, yüksek lisans programına başvurabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayın İspanyol Dili ve Edebiyatı alanından mezun olması şart değildir ancak metinleri çözümlemek ve sunum, ödev gibi gereklilikleri yerine getirebilmek için İspanyolca bilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilimsel Hazırlık dersleriyle alan bilgisini geliştirebilir. Bilim Dalımızda Yüksek Lisans yapan öğrenci İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatını derinlemesine inceleme imkanı bulur; yazarların metinleri incelenirken edebiyat kuramları etraflıca tartışılır. Dersler inceleme ve tartışma ağırlıklı yapılır. Yalnızca dil ve edebiyat dersleri değil; bilimsel bir makale nasıl yazılır, bilimsel araştırma nasıl yapılır, kaynakça nasıl oluşturulur gibi soruların cevaplarının işlendiği ve uygulandığı dersler de yapılmaktadır. İspanyol diline, edebiyata, okuma ve araştırmaya ilgi ve sevgi duyup bunları bilimsel bir tabana dayanarak devam ettirmek isteyen öğrencilerin zevkle okuyacağı bir programdır.

İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ERASMUS+ PROGRAMI

Erasmus+ programı, genel anlamda yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Anabilim dalımız Erasmus+ Değişim Programı ile düzenli olarak yurtdışına öğrenci göndermekte ve yurtdışından öğrenci almaktadır. Öğrencilerimiz anlaşmamızın bulunduğu üniversitelerde eğitim görüp, İspanyol dili, kültürü ve tarihi ile İspanyol ve Latin Amerika edebiyatları gibi alanlarda dersler alabilmekte, bunların yanı sıra öğrenim gördükleri şehir ve ülkeyi yakından tanıma imkânına sahip olabilmektedir. Erasmus+ Programı’yla yurtdışında okuma hakkı kazanan öğrenciler, yabancı dil seviyelerini hem sözlü hem de yazılı anlamda daha da geliştirmekte, dilin günlük yaşamda kullanılan doğal ve canlı yapısını daha yakından tanımaktadırlar. Erasmus+ hareketliliğiyle yabancı bir üniversitede eğitim gören öğrencilerimiz, alanında uzman öğretim üyelerinden dersler alıp, aynı zamanda üniversitelerin dil kurslarından da yararlanabilirler. Bunların yanı sıra içinde bulunacakları öğrenim çevresi öğrencilerimizin dil ve konuşma becerilerinin kısa sürede gelişmesine olanak sağlamaktadır.

Aşağıda belirtilen üniversitelerle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik değişim anlaşmamız bulunmaktadır. Kontenjanlar lisans ve lisansüstü öğrencisi sayılarını göstermektedir.  Farklı öğrenim seviyelerine ayrılan kontenjanlar 5 aylık öğrenim süresini kapsamaktadır. 


Üniversite

Erasmus Kodu

Ülke

Giden Öğrenci Kontenjanı

UNIVERSIDAD

DE SALAMANCA

E  SALAMAN02

İspanya

4 Lisans

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

E CIUDAR01

İspanya

4 Lisans

UNIVERSIDAD DE BURGOS

E BURGOS01

İspanya

4 Lisans

2 Yüksek Lisans

3 Doktora

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

G ATHINE01

Yunanistan

2 Lisans

2 Yüksek Lisans

2 Doktora

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI ORIENTALE

I NAPOLI02

İtalya

3 Yüksek Lisans

1 Doktora

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

E ALMERIA01

İspanya

4 Lisans

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

E OVIEDO01

İspanya

4 Lisans

2 Yüksek Lisans

1 Doktora


ERASMUS+ Programı ile ilgili Başvuru Süreci, Başvuru Koşulları, öğrenim ve staj süreci ve hareketlilik sonrasıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için üniversitemizin Erasmus Program Koordinatörlüğü’nün internet sayfasını ya da fakültemizin internet sayfasındaki duyuruları ve Erasmus sayfasını ziyaret ediniz: https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_


Önemli Not: Erasmus Hareketliliğine hak kazanmak için girilecek sınav İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinden yapılacaktır. Ancak, anlaşmamız olan üniversitelerde ilgili programın ders dili İspanyolcadır. Hareketliliğe katılacak olan öğrencilerin başvurdukları programın gerekli gördüğü İspanyolca dil seviyesini https://erasmusport.istanbul.edu.tr/tr/euc-iias linkinde yer alan anabilim dalı anlaşmalarından kontrol etmesi gerekmektedir.

İspanyolca seviyesini karşılamak öğrencinin sorumluluğundadır.


İ.Ü. ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İ.Ü. Erasmus Program Koordinatörlüğü’nde öğrenci kabulü Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri, saat 10.00 – 12.00 ve 13.30 – 15.30 arası yapılmaktadır. Belirtilen gün ve saatler dışında gelen öğrenciler kabul edilmemektedir.

İ.Ü. Erasmus Program Koordinatörlüğü

Yazışma Adresi:  İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs, Uluslararası Akademik İlişkiler Binası, Erasmus Ofisi 34452 Beyazıt, Fatih- İstanbul

E-posta: erasmus@istanbul.edu.tr

Tel: +90 (212) 440 00 00/ 11222


ERASMUS+ KAPSAMINDA ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Salamanca Üniversitesi İspanya'nın en eski ikinci üniversitesi olup,  Avrupa'nın da en eski üniversitelerinden biridir. IX. Alfonso tarafından 1218'de kurulmuştur. Öğrencilerimiz bu üniversitede aldıkları eğitimle dil, edebiyat ve kültür alanında bilgi birikimlerini arttırmakta,  dünyanın önde gelen İspanyol dili uzmanı değerli öğretim üyelerinden dersler almaktadırlar. Üniversitenin tarihi kütüphanesi bünyesinde çok değerli kitaplar barındırırken öğrencilerimiz üniversitenin sunduğu gezilerden, öğrenci kulüplerinden, öğrencilere yönelik kurslardan ve sosyal aktivitelerden de yararlanabilmektedirler. Salamanca kenti İspanya'nın Kastilya Leon özerk topluluğu içinde yer alır. Şehrin tarihi eski bölgesi 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine kabul edilmiştir. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://rel-int.usal.es/en/students/incoming-students/erasmus-student-mobility-for-studies

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha Üniversitesi, İspanya’nın önde gelen köklü üniversitelerinden biridir. 2017 yılında ARWU’da (Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması) dünyanın en iyi üniversiteleri listesine girmeye hak kazanmıştır. Bu üniversitenin İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün lisans programında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerimiz, dil, edebiyat ve kültür alanında aldıkları derslerle bilgilerini arttırırken, dil kullanımı, sözcük ve cümle yapısı, yaratıcı yazma, İspanyol ve Latin Amerika kültür ve edebiyatları konulu dersler alarak akademik anlamda verimli bir dönem geçirmektedirler. Edebiyat Fakültesi, üniversitenin Cuidad Real Kampüsü’nde yer alır. Üniversitenin ilgili Erasmus Ofisi, Erasmus öğrencilerine konaklama bulma konusunda hızlı destek sağlamaktadır. Erasmus Öğrenci Ağı (Erasmus Student Network-ESN) aracılığıyla ise yine Erasmus öğrencilerine yönelik geziler ve sosyal aktiviteler düzenlenmekte ve bunların duyurusu yapılmaktadır. Castilla-La Mancha Üniversitesi’nin İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Erasmus öğrencisi olabilmek için en az B1 seviyesinde İspanyolca bilgisine sahip olunması istenmektedir. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: 

https://airei.uclm.es/in/infoEN.aspx

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Burgos Üniversitesi, İspanya’nın en önemli kültürel ve tarihi merkezlerinden biri olan Burgos şehrinde yer alır. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Burgos Üniversitesi,  10.000 öğrencisiyle büyük ve köklü bir üniversitedir.  Gelişmiş bir Erasmus öğrenci ağına da sahip olan üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerimiz İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde İspanyol dili ve kültürü ile ilgili çok sayıda ders seçeneğine sahiptir. Dil, edebiyat ve kültür alanında aldıkları derslerle hem dil kullanımları pekişmekte, hem de edebiyat bilgileri derinlik kazanmaktadır. Burgos Üniversitesi Erasmus+ Programıyla öğrenim görmeye gelecek olan öğrencilerden en az B1 seviyesinde İspanyolca bilgiye sahip olmalarını istemektedir. Üniversitenin Erasmus ofisi Erasmus+ öğrencilerine farklı konaklama seçenekleri sunarak rehberlik etmektedir. İsteyen öğrencilerimiz Burgos Üniversitesi’nin düzenlediği ileri seviye dil kurslarına da katılabilir. Burgos, zengin doğası, özenli park ve bahçeleri ve açık havada yapılacak spor aktiviteleriyle de öğrencilere doğa ve tarihle iç içe olan kültürel bir ortam sunar. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: 

https://www.ubu.es/english-version/international-students/


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Oviedo Üniversitesi, 400 yılı aşkın geçmişiyle, Asturias bölgesinde bulunan köklü bir üniversitedir. Üniversite, 2009 yılında Uluslararası Mükemmellik Kampüsü bağlamında akreditasyon alan İspanya'daki ilk dokuz üniversiteden biri olmuştur. Üniversitenin İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, öğrencilerine İspanyol dili ve edebiyatı ile ilgili dersleri kapsayan kapsamlı bir lisans eğitimi sunmakla birlikte lisansüstü alanda da eğitim vermektedir. Eğitim kadrosunda İspanyol dili ve edebiyatı alanının yanı sıra genel dilbilim, edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat, ayrıca Arap ve İslam Çalışmaları alanlarında da uzman öğretim üyeleri bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel aktiviteler, kampüs yaşamı ve Asturias bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri bu üniversiteye her yıl çok sayıda öğrencinin gelmesini sağlamaktadır. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros/acceso/grados/erasmus

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

İspanya’nın güneyinde bulunan Almería Üniversitesi, 1999 yılından bu yana uluslararası öğrenci profilini genişletmekte olan en genç üniversitelerden biridir. 31 alanda lisans programı sunan üniversite, akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve spor aktivitesi açısından da birçok olanak sağlamaktadır. İspanyol Filolojisi alanında ders alacak olan Erasmus öğrencilerimizin B1 seviyesinde İspanyolca bilmeleri beklenmektedir. Üniversitenin Erasmus ofisi Erasmus+ öğrencilerine konaklama seçenekleri hakkında bilgi vermektedir. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.ual.es/en/comunidad/estudiantes-internacionales


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI ORIENTALE

Napoli “Orientale” Üniversitesi Avrupa’nın Doğu dilleri ve edebiyatları alanında çalışmalar yürüten en eski öğretim kurumudur. Bu üniversite hem eski hem de modern diller ve edebiyatları bağlamında güçlü bir dil, kültür ve sosyal çalışmalar merkezi olarak tanınır. Kuruluş tarihi 1732 yılına dayanan bu köklü kurum, özellikle dil ve edebiyat çalışmaları yönünden uluslararası anlamda öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Erasmus+ Programıyla Napoli “Orientale” Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan yüksek lisans öğrencilerimiz İspanyol Dili ve Edebiyatı konulu dersler almaktadırlar. Üniversitenin Erasmus ofisi Erasmus+ öğrencilerine Napoli’de konaklama konusunda güncel bilgi ve destek sağlamaktadır. Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://www.unior.it/index2.php?content_id=10546&content_id_start=1&titolo=programma-erasmus-+&parLingua=ENG


NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Atina Üniversitesi Yunanistan'ın en önemli devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alır. 1837 yılında kurulmuş olan üniversitenin Felsefe Okulu altında yer alan İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim programını dil, dilbilim, İspanyol ve Latin Amerika Kültür ve Edebiyatları konulu dersler oluşturmaktadır. Erasmus+ öğrencileri bu dersler arasından kendi müfredatlarına denklik sağlayacak olan dersleri Türkiye’deki koordinatörleri eşliğinde Erasmus hareketliliği öncesinde seçmektedirler. İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün hedefleri arasında öğrencilerde eleştirel düşünceyi geliştirme ve onların düzenli bilimsel araştırma ve eğitime olan ilgilerini arttırmak yer alır. Üniversitenin Erasmus ofisi Erasmus+ öğrencilerine Atina’da konaklama konusunda bilgi vermektedir.Üniversitenin Erasmus programıyla gelen öğrenciler için hazırladığı şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: http://en.interel.uoa.gr/erasmus/erasmus-student-mobility.html
Kulübün Kısa Tarihçesi:

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Kültürü Kulübü, 2022 yılında kurucu başkanları Sedanur Akçay, Zülal Akbaş ve Alperen Sezer girişimi ve Doç. Dr. Leman Gürlek ’in danışmanlığı ile kurulmuştur.

Kulübün Misyonu ve Vizyonu:

Misyon ve vizyonlarımız içerisinde zengin İspanyol ve Latin Amerika kültürünün tanıtımını sağlamak İspanyol kültürüne, diline ve edebiyatına ilgisi olan öğrencileri bir araya getirmek, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla seminer ve konferanslar, film gösterimleri, söyleşiler, geziler ve İspanyolca konuşma günleri gibi aktiviteler düzenlemek, karşılıklı bilgi aktarımı sağlamak yer alır.

Gelecekte Yapmayı Planladığımız Program ve Faaliyetler:

İspanyol ve Latin Amerika kültürünü en iyi şekilde tanıtabilmek için çeşitli alanlarda film gösterimi, söyleşi, gezi, konferans ve workshoplar gibi hem okul içi hem de okul dışı etkinlikler planlamaktayız.

Üyelere Yönelik Düzenli Olarak Yapılan Eğitimler:

Yeni açılan bir kulüp olmamız nedeniyle güncel bir eğitimimiz bulunmamakta ancak gelecekteki planlarımız arasında fakülte içinde İspanyolca kursları açmak var.

Üyelere Yurtdışı Eğitim Desteği ve Rehberlik Yardımı:

Fakültemizin İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile sürekli iletişim ve destek halinde bulunarak Erasmus gibi yurtdışı eğitim programları konusunda üyelerimizin en doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz.

Kulübün Dijital Arşivi:

Kulübümüz kuruluşundan beri her etkinliğe ait belge ve fotoğrafları Google Drive üzerinden saklamaktadır.

Kulübü Diğer Kulüplerden Ayıran Özellikler:

Kulübümüz, Türkiye’de İspanya ve Latin Amerika kültürü üzerine kurulmuş olan en aktif öğrenci kulübü olma özelliğine sahip. Üyelerimiz yaptığımız etkinliklerle kendilerini hem sosyal hem akademik anlamda geliştiriyorlar.

Sosyal Medya Hesapları:

*Instagram: @ispanyoldilvekultur

*Twitter: @clubispanyol

*Mail: ispanyoldilvekultur@gmail.com


istanbul-universitesi-(2)[5596].pdf